top of page
DSC02427 (1).jpg

TRILLINGSMETINGEN

Trillingsmetingen

Door het monitoren van trillingen op uw installaties krijgen we een goed beeld op de noodzaak voor onderhoud en verloop van slijtage. Hierdoor kunnen we enerzijds onnodige onderhoudsbeurten en dus kosten vermijden en anderzijds uitval voorkomen. Bij verre de meest optimale manier om uw onderhoudsplanning te sturen. 

Onze metingen kunnen:

- Offline

- Online (continu / remote / wireless)

Uniek aan onze technologie is dat we aan zeer lage snelheden (vanaf 0,5 RPM)  trillingsmetingen kunnen uitvoeren. 

DSC02356.jpg
bottom of page